logo

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  24 КВІТНЯ  за ініціативи кафедри політології та соціології і Фонду громадської дипломатії відбулася міжнародна науково-практична конференція “Україна і Світ: політичні процеси у глобальному та регіональному вимірі”.  Із вступним привітальним словом до учасників конференції звернувся доктор фізико-математичних наук, професор, проректор наукової роботи Конет І.М. Модератор конференції – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та соціології Вонсович С.Г. запросив до слова доктора політичних наук, професора кафедри політичних наук НПУ імені М.П. Драгоманова                            Бабкіну О.В. Вона у своєму цікавому і змістовному виступі акцентувала увагу  на проблему інтелектуального забезпечення сучасних соціально-політичних змін в Україні.    Про особливості політичної журналістики в сучасному мас-медійному суспільстві повідомила доктор політичних наук  Ягелонського університету  (Польща) Івона Рейхардт. Кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології освіти КПНУ імені Івана Огієнка Дуткевич Т.В., розкрила стан сформованості громадянської активності у здубувачів магістерського рівня вищої освіти. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри словянської філології та загального мовознавства КПНУ імені Івана Огієнка у своєму виступі висвітлив питання релігійного чинника політики у багатоконфесійній державі. У дискусії щодо політичних процесів у глобальному та регіональному вимірі активно виступив кандидат політичних наук, директор Фонду громадської дипломатії  ( м. Київ)  Найчук А.А. У роботі конференції  взяли участь представники із Польщі (університет імені
Читати далі


КРУГЛИЙ СТІЛ

Наприкінці листопада 2016 року відбувся “круглий стіл”, присвячений попереднім підсумкам президентських виборів у США. Така форма заняття відповідає завданням роботи ШМП і є змістовою науково-дослідної групи “Актуальні проблеми політики”(кер. доцент Г.Б.Вонсович). Серед учасників були студенти – політологи (2-3 курси) і філологи – журналісти (4 курс). У ході “круглого столу” апробацію пройшли панельні дискусії з таких проблем: 1.Особливості виборчої системи США та виборів президента у 2016 році (модератор Роман Шевчук); Сприйняття Дональда Трампа українським суспільством: міфи і реальність. (модератор Ігор Зарічний); Гілларі Клинтон і Дональд Трамп крізь призму української політики (модератор Ігор Кирилюк); Гендерний аспект виборів: політичний формат (модератор Олександра Сидорчук). Як бачимо, тематика виступів вирізнялася не тільки оригінальністю, але й своїм змістовним наповненням, яке з часом може трансформуватися у наукові публікації. Така форма актуалізації одного із сучасних політичних процесів викликала серед студентства неабиякий інтерес. Цьому сприяло те, що студенти-політологи творчо підібрали відповідні тематичні матеріали, залучили слайд-модулі в процесі аналітики з проблеми, влучно коментували задіяні слайди, відповідали на питання дискусії. Зазначимо, що активно до дискусій залучилися і майбутні журналісти. Так, Валерія Бартун прокоментувала специфіку роботи українських мас-медіа у висвітленні різних проблем, у т.ч. й політики; Христину Юхней і Юлію Бондар зацікавили політичні аспекти гендеру у США і  В Україні. У ході спілкування виявилося, що між студентами різних спеціальностей є
Читати далі


ДЕНЬ ЗНАНЬ!

1 вересня – День знань!   День Знань – це особливе свято для кожного студента вищого навчального закладу України. Адже у цей день стартує новий навчальний рік і студенство стає на шлях досягнення нових наукових вершин. Незабутнім святом День знань є й для тих, хто вперше переступає поріг університету. Початок навчального 2016-2017 року з однією сторони є звичним процесом, який знаменує старт навчання, а з іншого боку, молоді люди вступають у цей процес в особливий період життя держави. Адже країна перебуває в стані гібридної війни. І студенти, які приходять до українських вищих навчальних закладів повинні розуміти, що зараз держава знаходиться перед серйозними випробуваннями. Наполеглива праця студентів в галузі наукових знань, винаходів, експериментів є тим фактором, який рухає нашу Україну у сторону зростаючого прогресу. Особливо свято 1 вересня святкував Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Основний акцент було зроблена щодо винуватців свята – першокурсників. Церемонія прийому першокурсників до лав нашого університету була проведена на стадіоні унівестету. Було зібрано близько семи сотень молодих першокурсників. Церемонію посвяти відкрив ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, Копилов Сергій Анатолійович. У своїй промові він намагався донести молодим людям важливість бути патріотом як свого університету, так і своєї держави. Згодом вітальне слово взяв народний депутат України – Володимир Мельниченко, який
Читати далі


План роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального року

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка       «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «30» серпня 2016 р., протокол № 10   Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов Введено в дію наказом ректора від «_____»__________2016 р., №____               П Л А Н роботи ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року                             № з/п Питання Дата Хто готує Хто доповідає 1. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 15.09.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А. 2.     Аналіз звітної документації факультетів та кафедр за 2015-2016 навчальний рік. Комісія. Боднар І. Є. 3.     Аналіз результатів профорієнта-ційної роботи, проведеної структур-ними підрозділами університету в 2015-2016 навчальному році, та завдання щодо її організації в 2016-2017 навчальному році. Комісія. Адамовський В. І., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи. 4.     Різні.     2. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 13.10.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А. 2.     Стан готовності матеріально-тех-нічної бази та соціально-побутової сфери університету до роботи в осін-ньо-зимовий період. Комісія. Рачковський О. М. 3.     Затвердження переліку фахових періодичних видань для оформлення передплати на них на 2017 рік. Комісія. Климчук Л. В.,
Читати далі


ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ і СЕМЕСТР 2016-2017

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка                           «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «30» серпня 2016 р., протокол № 10   Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов               П Л А Н роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року                                 № з/п Питання Дата Хто готує Хто доповідає 1. 1.     Підсумки роботи університету в 2015-2016 навчальному році та завдання щодо удосконалення його діяльності в контексті імпле-ментації Закону України “Про вищу освіту”. 30.08.2016 р. Ректорат, навчально-методичний центр забезпе-чення якості освіти. Копилов С. А. 2.     Затвердження: – Плану роботи університету на І семестр 2016-2017 навчаль-ного року; – Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2016-2017 навчального року; – Плану роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального року.   Ректорат, керівники структурних підрозділів університету.   Гнатюк В.О.,     Коваленко Н. Д. 3.     Затвердження складу Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Ректорат. Копилов С. А. 4.     Підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому на 2017 рік. Приймальна комісія, декани факультетів. Глушковецький А.Л. 5.     Підсумки І етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок для виконання в
Читати далі


План на І семестр 2016-2017 ;

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка         «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «30» серпня 2016 р., протокол № 10   Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов Введено в дію наказом ректора від «_____»__________2016 р., №____                   П Л А Н роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року                               І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   № з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 1.1.НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА   1. Інформування керівників структурних під-розділів, науково-педагогічних працівників про нормативно-правові та розпорядчі документи у галузі вищої освіти. Упродовж семестру. Ректорат, керівники структурних підрозділів. 2. Підготовка інформації з питань навчально-організаційної роботи, статистичної звіт-ності для подання за вимогою Міністерства освіти і науки України, інших керівних органів державної влади та місцевого самоврядування. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти. 3. Підготовка проектів наказів, розпоряджень, положень, пам’яток, заходів з питань навчально-організаційної роботи. Гнатюк В.О., Кобиль-ник В.В., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти. 4. Оптимізація структури університету із забезпечення її відповідності Закону України „Про вищу освіту”. Ректорат. 5. Планування роботи університету на I семестр 2016-2017 н. р. Серпень 2016 р. Ректорат. 6. Планування роботи структурних підрозділів університету на
Читати далі


МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ

Міжнародний Форум “Демократичні цінності і права людини в умовах воєнного конфлікту” 18-20 травня 2016 року. Кам’янець – Подільський. З привітанням до учасників форуму звернувся ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилов С.А. Перша подіумна дискусія на тему: “Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства” Учасники: Альберто Ло Престі, Університет Анджелікум (м.Рим,); Цвєтков О.Г., Надзвичайний і Повноважений Посланник, Дипломатична Академія України при МЗС України, (м.Київ); Грицяк Н.В., професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Національний університет імені Тараса Шевченка (м.Київ); Вонсович С.Г., завідувач кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Друга подіумна дискусія на тему: “Українське суспільство: тенденції змін до і після Євромайдану” Учасники: Дерев’янко С.М., професор кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського Національного Університету імені В.Стефаника; Денисенко В.М., завідувач кафедри історії та теорії політичних наук Львівський Національний Університет Імені І.Франка; Вонсович Г.Б., доцент кафедри політології та соціології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Романюк О.І., професор кафедри філософії та політології, Харківська Державна Академія Культури. Третя подіумна дискусія на тему: “Спроможності до примирення в суспільстві України” Учасники: Марчук В.В., завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського Національного Університету імені В.Стефаника; Білецька Т.В., доцент кафедри політології та соціології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Яковлєв М.В., доцент кафедри політології Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”(м.Київ).  


ЗАНЯТТЯ: ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО; ВИБОРИ; СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.

6 квітня 2016 року в Головному корпусі (аудиторія 208) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося чергове заняття «Школи молодого політолога». На заняття завітали випускники міських шкіл і коледжів, курсанти Кам’янець-Подільського військового ліцею. Також активну участь у занятті взяли  студенти-політологи 2 і 3 курсів, які систематично долучаються до обговорення різноманітних питань  політичного життя, у т.ч. й України. Цього разу  актуальною темою заняття стало «Політичне лідерство», репрезентоване викладачем кафедри кандидатом політичних наук, доцентом В.Маркітантовим. Учасники дізналися багато цікавого про історію політичного лідерства, його роль у сучасності  та значення відповідальності у прийнятті  рішень політичними лідерами. Заняття проходило у формі полілогу, у якому взяли участь постійні учасники «Школи» – керівник проекту, кандидат історичних наук, доцент Г. Вонсович і кандидат філософських наук В. Чабанов.  Також було запропоновано обговорити окремі аспекти висвітлюваних на занятті феноменів у форматі дискусії. Учасники активно долучились до обговорення. Далі слухачі подолали психологічну перешкоду  – пройшли психологічний тест на виявлення лідерських якостей. Тестування проводила студентка ІІІ курсу спеціальності «Політологія» Пінкас Яна. Традиційною стала «вікторина» з тематики політичного лідерства, яку провели студенти-політологи ІІ курсу – І.Зарічний, І.Кирилюк, Р.Шевчук. Така форма інтер-активної ігрової взаємодії викликала пожвавлення та неабиякий інтерес у молодих людей. Наприкінці заняття відбулось вільне обговорення у формі запитань і відповідей. 20 квітня 2016 року відбулось чергове засідання «Школи молодого
Читати далі


ЗАНЯТТЯ ДЕРЖАВА Наступне 6 квітня 2016 р

16 березня 2016 року в аудиторії 208 Головного корпусу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося чергове засідання «Школи молодого політолога». Проект набирає обертів і свідченням цього є постійне зростання кількості учасників «Школи». Так, цього разу у занятті школи взяли участь учні-старшокласники кількох загальноосвітніх шкіл міста Кам’янця-Подільського, а саме: НВК №14 й НВК №16. Також традиційною можна вважати активну роботу студентів-політологів, які виступили у ролі експертів й асистентів у проведенні майстер-класу, а також уважних слухачів з природничого факультету. Засідання «Школи»  цього разу проводив кандидат філософський наук, доцент А.В. Найчук. Для слухачів було проведено майстер-клас на тему «Держава і Я». Керівник репрезентував «школярам» загальне розуміння поняття «держава» і й запропонував різнобічно розглянути особливості формування й існування держави як багаторівневої складної інституції. Далі було запропоновано розпочати більш активну дискусійну частину зустрічі – проведення тематичної вікторини. За допомогою студентів-політологів, які активно долучились до роботи, було організовано й проведено у ігровій формі обговорення актуальної проблематики на запропоновані теми. Така форма комунікації викликала живий інтерес серед учасників. Слід відзначити активність і переконливі відповіді Н.Гуцуляка, І.Дзісяка, Р.Собачинського, С.Гадзири, Д.Рябчикової, А.-О.Ясинецької, В.Мужила, А.Маленького; А.Савицької, Ю.Алієвої, Р.Мавдрик, К.Федорович та ін. Слушними були й запитання слухачів з теми. Усі учасники по закінченні висловили бажання відвідувати «Школу молодого політолога» й надалі. Підсумовуючи цікаву зустріч, А.В.Найчук презентував кожній із
Читати далі


ШКОЛА ЗАНЯТТЯ №2 ВЛАДА

9 березня 2016 року в Головному корпусі (аудиторія 208) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося друге засідання «Школи молодого політолога». На засідання завітали переважно курсанти Кам’янець-Подільського військового ліцею. Також участь у зібранні взяли студентка ІІІ курсу природничого факультету Тимкова Анастасія, студенти-політологи, які вже традиційно на засіданні виступають експертами. Цього разу «Школу» проводив кандидат філософський наук, асистент кафедри політології та соціології Чабанов Василь Григорович. Запропонована тема для обговорення – «Влада і Я» Керівник ознайомив «школярів» із загальним розумінням понять «влада» і «політична влада», запропонував різнобічно розглянути цей складний феномен у контексті владно-політичних відносин. Далі розпочалася активна дискусійна частина зустрічі по темі у форматі обговорення влучних висловлювань, афоризмів, притч, проголошених відомими політиками, мислителями, громадськими діячами. Така форма дискусійної комунікативної взаємодії викликала пожвавлення, інтерес та цікавість до влади і владних процесів у молодих людей, адже часто афоризми є концентрованим проявом усієї сутності феномену влади та вплив його на характер соціально-політичних зв’язків Наприкінці засідання відбулось вільне обговорення у формі питання-відповідь. Особливу активність на цьому зібранні Школи проявили такі учасники, як: Грох Антон, Островський Валентин, Родак Максим, Гулеватий Вадим й Тимкова Анастасія. Усі учасники висловили бажання бути дієвими слухачами «Школи молодого політолога» й надалі. До речі, наступне засідання відбудеться 16 березня в аудиторії 208. Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до дискусійного полілогу щодо
Читати далі