logo

Архив для вересня 12, 2016:

ДЕНЬ ЗНАНЬ!

1 вересня – День знань!   День Знань – це особливе свято для кожного студента вищого навчального закладу України. Адже у цей день стартує новий навчальний рік і студенство стає на шлях досягнення нових наукових вершин. Незабутнім святом День знань є й для тих, хто вперше переступає поріг університету. Початок навчального 2016-2017 року з однією сторони є звичним процесом, який знаменує старт навчання, а з іншого боку, молоді люди вступають у цей процес в особливий період життя держави. Адже країна перебуває в стані гібридної війни. І студенти, які приходять до українських вищих навчальних закладів повинні розуміти, що зараз держава знаходиться перед серйозними випробуваннями. Наполеглива праця студентів в галузі наукових знань, винаходів, експериментів є тим фактором, який рухає нашу Україну у сторону зростаючого прогресу. Особливо свято 1 вересня святкував Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Основний акцент було зроблена щодо винуватців свята – першокурсників. Церемонія прийому першокурсників до лав нашого університету була проведена на стадіоні унівестету. Було зібрано близько семи сотень молодих першокурсників. Церемонію посвяти відкрив ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор, Копилов Сергій Анатолійович. У своїй промові він намагався донести молодим людям важливість бути патріотом як свого університету, так і своєї держави. Згодом вітальне слово взяв народний депутат України – Володимир Мельниченко, який
Читати далі


План роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального року

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка       «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «30» серпня 2016 р., протокол № 10   Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов Введено в дію наказом ректора від «_____»__________2016 р., №____               П Л А Н роботи ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року                             № з/п Питання Дата Хто готує Хто доповідає 1. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 15.09.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А. 2.     Аналіз звітної документації факультетів та кафедр за 2015-2016 навчальний рік. Комісія. Боднар І. Є. 3.     Аналіз результатів профорієнта-ційної роботи, проведеної структур-ними підрозділами університету в 2015-2016 навчальному році, та завдання щодо її організації в 2016-2017 навчальному році. Комісія. Адамовський В. І., заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи. 4.     Різні.     2. 1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпо-рядчі документи в галузі освіти. 13.10.2016 р. Загальний відділ. Копилов С. А. 2.     Стан готовності матеріально-тех-нічної бази та соціально-побутової сфери університету до роботи в осін-ньо-зимовий період. Комісія. Рачковський О. М. 3.     Затвердження переліку фахових періодичних видань для оформлення передплати на них на 2017 рік. Комісія. Климчук Л. В.,
Читати далі


ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ і СЕМЕСТР 2016-2017

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка                           «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «30» серпня 2016 р., протокол № 10   Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов               П Л А Н роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року                                 № з/п Питання Дата Хто готує Хто доповідає 1. 1.     Підсумки роботи університету в 2015-2016 навчальному році та завдання щодо удосконалення його діяльності в контексті імпле-ментації Закону України “Про вищу освіту”. 30.08.2016 р. Ректорат, навчально-методичний центр забезпе-чення якості освіти. Копилов С. А. 2.     Затвердження: – Плану роботи університету на І семестр 2016-2017 навчаль-ного року; – Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2016-2017 навчального року; – Плану роботи ректорату на І семестр 2016-2017 навчального року.   Ректорат, керівники структурних підрозділів університету.   Гнатюк В.О.,     Коваленко Н. Д. 3.     Затвердження складу Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Ректорат. Копилов С. А. 4.     Підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому на 2017 рік. Приймальна комісія, декани факультетів. Глушковецький А.Л. 5.     Підсумки І етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок для виконання в
Читати далі


План на І семестр 2016-2017 ;

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка         «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «30» серпня 2016 р., протокол № 10   Голова вченої ради_____________ С.А.Копилов Введено в дію наказом ректора від «_____»__________2016 р., №____                   П Л А Н роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року                               І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   № з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 1.1.НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА   1. Інформування керівників структурних під-розділів, науково-педагогічних працівників про нормативно-правові та розпорядчі документи у галузі вищої освіти. Упродовж семестру. Ректорат, керівники структурних підрозділів. 2. Підготовка інформації з питань навчально-організаційної роботи, статистичної звіт-ності для подання за вимогою Міністерства освіти і науки України, інших керівних органів державної влади та місцевого самоврядування. Гнатюк В.О., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти. 3. Підготовка проектів наказів, розпоряджень, положень, пам’яток, заходів з питань навчально-організаційної роботи. Гнатюк В.О., Кобиль-ник В.В., навчально-методичний центр забезпечення якості освіти. 4. Оптимізація структури університету із забезпечення її відповідності Закону України „Про вищу освіту”. Ректорат. 5. Планування роботи університету на I семестр 2016-2017 н. р. Серпень 2016 р. Ректорат. 6. Планування роботи структурних підрозділів університету на
Читати далі