logo

Архив для березня, 2017:

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору студентів

1.Навчальна дисципліна.    Основи професійного рекламування   Галузь знань                                            0301 соціально-політичні науки Напрям підготовки                                 052 «Політологія» Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівця   магістр Зміст навчальної дисципліни. Змістовий модуль 1 Теоретичні основи професійного рекламування Тема 1 Фахове рекламування в системі політичних комунікацій Тема 2 Структура і етапи створення політичної реклами Тема 3 Управління фаховою рекламною кампанією Тема 4 Психологія політичної реклами Тема 5 Ефект тріади (реклама, пропаганда, паблік рілейшнз) у політичній практиці   Змістовий модуль 2 Технології фахового  рекламування Тема 6 Особливості застосування паблісіті: світовий досвід та Україна Тема 7 Технології маніпулювання в політичному рекламуванні Тема 8 Ефект перформансу у політичному рекламуванні Тема 9 Політична самореклама та її особливості Тема 10 Маркетингові дослідження, виявлення “цільових груп” і сегментування ринку Тема 11 Медіа-планування і медіа-маркетинг Тема 12 Політична ідентифікація і позиціонування Вільного вибору студента Кількість годин за кожною формою проведення занять. 1 Всього годин – аудиторні; – позааудиторні 120 40 80 2 Види теоретичної і практичної підготовки: – лекції; – практичні заняття; – самостійна робота.   24 16 80 Викладацький склад. Кандидат політичних  наук,  доцент Віннічук Ольга Василівна. 7.Структурно-логічна схема навчальної дисципліни.   МКР, залік Фахове рекламування в системі політичних комунікацій   Структура і етапи створення політичної реклами Управління фаховою рекламною кампанією Психологія політичної реклами Ефект тріади (реклама, пропаганда, паблік рілейшнз) у політичній практиці Особливості
Читати далі


ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

15 лютого 2017 року в рамках проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами та з метою налагодження співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами Чернівецької області Бесарабчук Геннадій Володимирович, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, Остапенко Валентина Іванівна, старший викладач кафедри англійської мови та Чабанов Василь Григорович, кандидат філософських наук, викладач кафедри політології та соціології відвідали загальноосвітні школи та навчально-виховні комплекси Кельменецького та Хотинського районів Чернівецької області, зокрема Кельменецький ліцей, Лівинецька ЗОШ I-III ступенів, Хотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, Хотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, Хотинська гімназія та інші. Під час проведених зустрічей з учнями та педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів було проінформовано про сучасні особливості вступу до університету, ознайомлено з новими спеціальностями, спеціалізаціями (освітніми програмами), повідомлено про спектр освітніх послуг, які надає Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, запрошено до участі в Днях відкритих дверей та до участі в пробному ЗНО на базі університету, олімпіадах з фахових предметів, які заявлені на вступ тощо. З метою охоплення максимальної кількості майбутніх абітурієнтів та вчителів шкіл делегація від університету провела профорієнтаційну роботу під час змагань районної спартакіади серед школярів Кельменецького району з волейболу, які проходили на базі Кельменецької дитячої юнацької спортивної школи. На змаганнях були представлені більше 70 учнів старших класів шкіл району, зокрема з Перковецького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, Івановецької середньої ЗОШ І-ІІІ
Читати далі


ДЕНЬ ПОЛІТОЛОГА

За підтримки ректорату університету, декана історичного факультету та за ініціативою завідувача кафедри політології та соціології, д-р політ. наук, доцента Вонсовича С.Г. другого березня в університеті започатковано День політолога. Розпочалося свято із засідання круглого столу: “Політична освіта очима студентів”,  метою якого стала  презентація майбутніх політологів усіх курсів, щодо просування ідей політичної освіти як складової національної єдності, незалежності, справедливого та демократичного суспільства. Учасники презентували напрацювання та кейси своїх міркувань, ділилися досвідом реалізації проектів зазначеної проблематики. До дискусій, які виникали, активно долучалися студенти  історики, журналісти.   торики,  учні НВК-№14, НВК-№16,  СЗОШ-№5, що були присутні. У роботі круглого столу також брали участь учасники “Школи молодого політолога”. Вони виступили з ініціативою створення комунікативного майданчика для розробки стратегії розбудови миру в Україні, який є основою будь-якого демократичного суспільства. Цією ініціативою ШМП долучилася у своїй діяльності до низки проектів щодо окреслених проблем та внесла конкретні пропозиції для їх вирішення.           


ОГОЛОШЕННЯ

2-го березня, об 11-20, у приміщенні головного корпусу університету (ауд.208), відбудеться круглий стіл на тему: “ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ“  Запрошуються всі бажаючі.    Оргкомітет студентів – політологів