logo

Архив для березня 15, 2017:

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору студентів

1.Навчальна дисципліна.    Основи професійного рекламування   Галузь знань                                            0301 соціально-політичні науки Напрям підготовки                                 052 «Політологія» Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівця   магістр Зміст навчальної дисципліни. Змістовий модуль 1 Теоретичні основи професійного рекламування Тема 1 Фахове рекламування в системі політичних комунікацій Тема 2 Структура і етапи створення політичної реклами Тема 3 Управління фаховою рекламною кампанією Тема 4 Психологія політичної реклами Тема 5 Ефект тріади (реклама, пропаганда, паблік рілейшнз) у політичній практиці   Змістовий модуль 2 Технології фахового  рекламування Тема 6 Особливості застосування паблісіті: світовий досвід та Україна Тема 7 Технології маніпулювання в політичному рекламуванні Тема 8 Ефект перформансу у політичному рекламуванні Тема 9 Політична самореклама та її особливості Тема 10 Маркетингові дослідження, виявлення “цільових груп” і сегментування ринку Тема 11 Медіа-планування і медіа-маркетинг Тема 12 Політична ідентифікація і позиціонування Вільного вибору студента Кількість годин за кожною формою проведення занять. 1 Всього годин – аудиторні; – позааудиторні 120 40 80 2 Види теоретичної і практичної підготовки: – лекції; – практичні заняття; – самостійна робота.   24 16 80 Викладацький склад. Кандидат політичних  наук,  доцент Віннічук Ольга Василівна. 7.Структурно-логічна схема навчальної дисципліни.   МКР, залік Фахове рекламування в системі політичних комунікацій   Структура і етапи створення політичної реклами Управління фаховою рекламною кампанією Психологія політичної реклами Ефект тріади (реклама, пропаганда, паблік рілейшнз) у політичній практиці Особливості
Читати далі


ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

15 лютого 2017 року в рамках проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами та з метою налагодження співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами Чернівецької області Бесарабчук Геннадій Володимирович, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, Остапенко Валентина Іванівна, старший викладач кафедри англійської мови та Чабанов Василь Григорович, кандидат філософських наук, викладач кафедри політології та соціології відвідали загальноосвітні школи та навчально-виховні комплекси Кельменецького та Хотинського районів Чернівецької області, зокрема Кельменецький ліцей, Лівинецька ЗОШ I-III ступенів, Хотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, Хотинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, Хотинська гімназія та інші. Під час проведених зустрічей з учнями та педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів було проінформовано про сучасні особливості вступу до університету, ознайомлено з новими спеціальностями, спеціалізаціями (освітніми програмами), повідомлено про спектр освітніх послуг, які надає Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, запрошено до участі в Днях відкритих дверей та до участі в пробному ЗНО на базі університету, олімпіадах з фахових предметів, які заявлені на вступ тощо. З метою охоплення максимальної кількості майбутніх абітурієнтів та вчителів шкіл делегація від університету провела профорієнтаційну роботу під час змагань районної спартакіади серед школярів Кельменецького району з волейболу, які проходили на базі Кельменецької дитячої юнацької спортивної школи. На змаганнях були представлені більше 70 учнів старших класів шкіл району, зокрема з Перковецького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”, Івановецької середньої ЗОШ І-ІІІ
Читати далі