logo

Архив для листопада, 2018:

  • Опубликовано листопада 28, 2018
  • Без категорії
  • Comments Off on Дисципліни вільного вибору студентів

Дисципліни вільного вибору студентів

Магістратура Міжнародні і політичні конфлікти сучасності   Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні і політичні конфлікти сучасності» є розуміння студентами природи міжнародних і політичних конфліктів, закономірностей їхнього розвитку в системі сучасних міжнародних відносин, можливостей запобігання насильницьких конфліктів і принципи їхнього врегулювання, а також розвиток навичок і вмінь для самостійної аналітичної роботи з проблем міжнародних і політичних конфліктів. Курс “Міжнародні і політичні конфлікти сучасності” базується на вивчених раніше дисциплінах, таких, як політологія, соціологія,теорія міжнародних відносин, геополітики, політичний аналіз і прогноз, політична конфліктологія. На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей: а) інтегральних: оволодіння базовими категоріями, принципами конфліктології; осмислення взаємозв’язку між конфліктогенністю постбіполярного світу та появою і протіканням міжнародних конфліктів; вироблення умінь прогнозувати розвиток системи міжнародних відносин в цілому, та окремих країн зокрема; виявлення специфіки конструктивного потенціалу міжнародних і політичних конфліктів, та його взаємозв’язок з процесом забезпечення міжнародної безпеки. б) загальних: здатність використовувати методологію міждисциплінарного аналізу конфлікту і світу, категоріальний апарат гуманітарних і соціальних наук з урахуванням предметної сфери конфліктології, уміння зафіксувати багатофакторну природу конфлікту та світу; оволодіння знаннями теоретичних і практичних компонентів прикладного дослідження, здатність концептуалізувати проблему і виробити емпіричні показники; самостійне планування дослідницького проекту, осмислення основних методів аналізу інформації, оволодіння основними методами, способами і засобами отримання, збереження, переробки і надання інформації для вирішення професійних та соціально важливих завдань.
Читати далі