logo
  • Опубликовано лютого 3, 2016
  • Коментарі Вимкнено до Білецька Тетяна Вікторівна

Білецька Тетяна Вікторівна

Прізвище, ім`я,

по-батькові

Білецька Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук
Вчене звання Доцент кафедри політології та соціології
Підрозділ Кафедра політології та соціології
Посада доцент
Кабінет №5
E-mail bitavi_21@mail.ru
Наукові інтереси Політична конфліктологія, соціальні комунікації, соціальна стратифікація, сучасні міграційні процеси.
Напрями досліджень Соціальна напруженість та протестний потенціал сучасного українського суспільства, механізми формування громадської думки, соціально-політичні аспекти управлінської діяльності.
Освіта 1993-1998 рр. – навчання у Кам’янець-Подільському державному університеті.

2002-2004 рр. навчання у магістратурі Кам’янець-Подільського національного університету.

2004-2008 рр. – навчання в аспірантурі Інституту соціології НАН України.

Березень 2011 р. – захист кандидатської дисертації на спеціалізованій вченій раді Інституту соціології НАН України на тему: «Зміни характеру соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації українського суспільства»

5 базових публікацій 1. Социально- политический конфликт в украинском обществе. Факторы возникновения и особенности проявления в условиях. Трансформационных преобразований.-Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. — 222 c.

2.    Особливості управління соціально-політичними конфліктами в українському суспільстві періоду трансформації. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: збірник наукових праць ДонДУУ.- Т.XIV.- Вип. 258.- Серія «Соціологія».- Донецьк: ДОНДУУ, 2013.- С.47-55.

3.    Соціокультурна самоідентифікація особистості в умовах трансформаційних перетворень Мультиверсум . Філософський альманах. Зб. наук. праць / Гол. ред. Лях В. В.- Вип. 4 (122).- К., 2013.- С. 26-38.

4. Парадокси трансформації українського суспільства: конфліктологічний аспект Мультиверсум. Філософський альманах. Зб. наук. праць / Гол. ред. Лях В.В.- Вип. 5 (123).- К., 2013.- С.59-71.

5. Теоретичні аспекти аналізу соціальних конфліктів в умовах глобалізаційних перетворень Вісник ОНУ. Серія “Соціологія і політичні науки”, Том.19. вип.1 (20). – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 47 -54.