logo
  • Опубликовано лютого 3, 2016
  • Коментарі Вимкнено до Чабанов Василь Григорович

Чабанов Василь Григорович

Прізвище, ім`я, по-батькові Чабанов Василь Григорович
Науковий ступінь Кандидат філософських наук
Вчене звання Старший викладач
Підрозділ Кафедра політології та соціології
Посада Старший викладач
Кабінет №5
E-mail chabanov25@gmail.com
Наукові інтереси Наукові інтереси пов’язані з проблематикою етнополітологічного поступу українського суспільства та формуванням, відтворенням і розвитком етнокультурної самобутності українців
Напрями досліджень Напрями досліджень пов’язані із вивченням актуальних проблем сучасної політичної дійсності. Зокрема, етнополітики, політичної антропології, політичної етики, політичної історіографії.
Освіта У 2010 році з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Політологія». З 2006 по 2010 роки навчався на економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2010 по 2013 роки навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 році на вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка при привселюдному обговоренні успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації».

 

 

5 базових публікацій 1.Чабанов В. Г. До питання сутності поняття «національна ментальність українців» [Текст] / В. Г. Чабанов // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 50. – С. 610-617.

2. Чабанов В. Г. Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації [Текст] / В. Г. Чабанов // Українознавчий альманах. – Випуск 8. – К., 2012. – С. 79-82.

3. Чабанов В. Г. Етнокультурний вимір європейськості українців [Текст] / В. Г. Чабанов // Українознавчий альманах. – Випуск  11. – К., 2013. – С. 223-226.

4. Чабанов В. Г. Мова як чинник етнокультурного розвитку українців [Текст] / В. Г. Чабанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – Вип. 3 (113). – 2013. – С. 89-92.

5.Чабанов В. Г. Релігійна ідентичність як духовна складова самобутності українців під впливом глобалізаційних процесів сучасності / В. Г. Чабанов. – Політологічні студії : зб. наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; [редкол.: В. В. Нечитайло (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 4. – С. 145-155.


Переходите робота в такси киев: https://taxikieva.com.ua/

Обсуждение закрыто.