logo
  • Опубликовано лютого 3, 2016
  • Коментарі Вимкнено до Ігнатьєва Тетяна Володимирівна

Ігнатьєва Тетяна Володимирівна

Прізвище, ім’я, по-батькові Ігнатьєва Тетяна Володимирівна
Науковий ступень кандидат історичних наук
Вчене звання доцент
Підрозділ кафедра політології та соціології
Посада доцент
Кабінет №5
Наукові інтереси геополітика,

геополітика України,

міжнародні відносини

Напрям досліджень політика і економіка,

геополітика,

теорія і політологія міжнародних відносин,

політологія

Освіта 1981-1986 р. Кам’янець-Подільського педінститут. Спеціальність: історія і право. Кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства, держави і права.

2001 – 2003 рр. Кам’янець-Подільський державний університет, історичний факультет, кафедра історії України –  аспірантура.

2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України наприкінці ХVІІІ – 50-х рр. ХІХ ст.»

5 базових публікацій 1.  Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.): Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет: редакційно-видавничий відділ, 2007. – 316 с.

2.  Геополітика України в категоріях і поняттях: минуле та сучасність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Політологія», «Історія України». – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 112 с.

3.  Глобалістика: політика та глобальні проблеми сучасності. Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2013. – 136 с.

4.   Україна та геополітичні тренди 2015 р. //  Науковий діалог «Схід – Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конф. З міжнар. участю. ( м. Кам’янець –Подільський, 25 травня 2015 р.) : у 2-х частинах. – Д. : Видавництво «Інновація», 2015. – Ч. 2. – С.189 – 193.

5.   Україна в геополітичних моделях світового розвитку // Збірник наукових праць «Політологічні студії» /  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України ; [редкол.: В.В.Нечитайло (відп. редак.) та ін.]. – Кам’янець- Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 4. – С.68 – 78.