logo
  • Опубликовано лютого 3, 2016
  • Коментарі Вимкнено до Маркітантов Вадим Юрійович

Маркітантов Вадим Юрійович

Прізвище, ім`я, по-батькові Маркітантов Вадим Юрійович
Науковий ступінь Кандидат політичних наук
Вчене звання Доцент
Підрозділ Кафедра політології та соціології
Посада Доцент кафедри
Кабінет №5
E-mail vamark@ukr.net
Наукові інтереси Вітчизняні регіональні політичні процеси та регіональні політичні еліти
Напрями досліджень Історія та теорія політичних партій

Державне будівництво України

Державне управління та місцеве самоврядування

Політичні еліти та лідерство

Політична регіонал істика

Політологія

Освіта 1996-2001 рр. – Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, історія. Вчитель історії та правознавства.

2001-2004 рр. Львівський національний університет імені Івана Франка. Філософський факультет, кафедра політології – аспірантура.

2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз”

5 базових публікацій Маркітантов В. Функціональні особливості регіональної політичної еліти // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К. : “ІНТАС”, 2008. – Вип. 36. – С.159-169.

Маркітантов В. Особливості регіонального поділу сучасної України // Нова парадигма: журнал наукових праць / голов. ред. В.П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; Творче об’єднання “Нова парадигма”. – Вип. 80. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С.131-137.

Маркітантов В. Регіональна політична еліта Львівщини : тенденції розвитку / В. Маркітантов // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – Вип. 21. – С. 128-132.

Маркітантов В. Загальні критерії класифікації еліт / В. Маркітантов // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України ; [редкол.: В.В. Нечитайло (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 2. – С. 73-81.

Маркітантов В. Місце провідної верстви у спадщині Дмитра Донцова / Вадим Маркітантов // Гуманітарні візії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №1. – С. 27-31.

 


Programming languages and markups that will help to create -site .

Обсуждение закрыто.