logo
  • Опубликовано лютого 3, 2016
  • Коментарі Вимкнено до Рибщун Олександр Вікторович

Рибщун Олександр Вікторович

Прізвище, ім`я, по-батькові Рибщун Олександр Вікторович
Науковий ступінь Кандидат соціологічних наук
Вчене звання Доцент
Підрозділ Кафедра політології та соціології
Посада Доцент кафедри політології та соціології
Кабінет №5
E-mail arybshchun@mail.ru
Наукові інтереси Історія соціології

Соціологія громадської думки

Якісні методи в соціології

Проектний менеджмент

Виборче право

Напрями досліджень Історія української соціології

Історичний метод у соціології

Освіта 1998-2003 рр. – Кам’янець-Подільський державний університет. Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, історія. Вчитель історії та правознавства.

2005-2008 рр. – Інститут соціології НАН України – аспірантура.

2009 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири розвитку (60-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.)».

5 базових публікацій 1. Рыбщун А. Украинская социология. Традиции, факторы, ориентиры развития (советский и постсоветский периоды) / А. Рыбщун. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 222с.;

2. Rybshchun A. Ukrainian Sociology: Social-Historical and Ideological Contexts of Development / A.Rybshchun, V. Stepanenko. – Ukrainian Sociological Review. Named after Natalia Panina 2008-2009. – Kyiv: Institute of Sociology, 2011. – C.152-179.;

3. Рибщун О. Комунікативна та координаційна функція науки (на зразках української соціології) / О. Рибщун. – Мультиверсум. – № 1-2 (139-140), 2015. – С. 180-190.;

4. Рибщун О. Українська соціологія за доби радянської Перебудови та витоки механізмів функціонування сучасної науки / О.Рибщун. – Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 128. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 207-216.;

5. Рибщун О. Українська соціологія в контекстах теорії модернізації (60-70-ті рр. ХХ ст.) / О.Рибщун. – Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – С. 105-109.

 


Обсуждение закрыто.